giải ligue 1 pháp

Tên truy cập:
20000368E68
Lần đăng nhập gần nhất:
02/01/2020 - 17:00

Trạng thái giao dịch

Bộ lọc
Tham chiếu giao dịchTK ghi nợSố tiền trích nợTK ghi CóTên người hưởngSố tiền ghi cóNgày hiệu lựcThời gian tạoTrạng tháiNgười duyệt cuốiNgười lậpTên NH hưởngSố tham chiếu lôSố tham chiếu khách hàng
2303231024278003000000000000020,700.00 VND0000000000001VCB TRAI NGHIEM13,000.00 VND-23/03/2023 09:59Đã duyệt - Chờ xử lý20000368E6820000368G68VCB
2303230840790005000000000000021,700.00 VND0000000000002VCB TRAI NGHIEM14,000.00 VND-23/03/2023 10:08Đã duyệt - Thành công20000368E6820000368G68VCB

Thành công:

Giao dịch đã được thực hiện chuyển khoản thành công tại VCB

Chờ xử lí:

(i) Các lệnh chuyển tiền của khách hàng được lập và gửi đến VCB trước 14h30: được VCB xử lý trong ngày
(ii) Các lệnh chuyển tiền được lập và gửi đến VCB sau 14h30: VCB sẽ cố gắng tối đa xử lý trong ngày. Trường hợp VCB không thể chuyển tiếp đi Ngân hàng hưởng hoặc lệnh chuyển tiền của khách hàng gửi vào ngày nghỉ, ngày lễ: VCB sẽ xử lý vào ngày làm việc tiếp theo gần nhất

Không thành công:

Giao dịch thực hiện không thành công
Đối với dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7, trường hợp tài khoản người chuyển đã bị trừ tiền nhưng người hưởng chưa được ghi Có, thông thường ngân hàng hưởng sẽ xử lý và có phản hồi kết quả giao dịch vào ngày làm việc tiếp theo của ngày giao dịch
Tổng số lệnh đã chọn:0
giải ligue 1 pháp Sơ đồ trang web

1234